RSS

Bildearkiv over alt vi har hatt på auksjon fra høsten 2007 til våren 2016. Samlingen består av drøyt 5000 objekter, og er sortert på kategorier som fylker, tog, skip osv.. Bildeoversikten er laget på grunnlag av datafiler med notater, og vi kan ikke garantere at alt er katalogisert riktig, men nær 100% riktig burde det være. Hvis du trenger noen av bildene som dokumentasjon til ett eller annet, er du velkommen til å laste ned så lenge du refererer til kilde. En del objekter ligger under kategorien usortert, men vi har planer om å få de inn på riktig plass. Om litt vil det også bli mulig å søke på stedsnavn i arkivet.

 
Hjemstedsamleren