Postkort med Nordkapp-motiv som ble sendt fra GÅSØY.

Jeg brukte GÅSØY som test for å lete i nyoppdaget verdifull informasjon som Statistisk Sentralbyrå har scannet og lagt ut.

På side 110 i følgende dokument (PDF) kan du se at det på GÅSØY i 1937 ble solgt frimerker for 1460,-. Det ble også sendt 4100 "alminnelige brevpostsendinger". Dokumentet inneholder masse spennende statistikk, og kan kanskje gi en pekepinn på hvor sjeldne stempelobjekter kan være?

Norges Offisielle Statistikk, NORGES POSTVERK, 1937

Ellers så finner du oversikt over alle dokumentene hos SSB her  (under pkt 11.5)